مالیات خرید ملک در ترکیه جهت دریافت اقامت ترکیه

دسته‌بندی:

زندگی در ترکیه

July 3, 2023

مالیات خرید ملک در ترکیه جهت دریافت اقامت ترکیه

آشنایی با مالیات خرید ملک در ترکیه برای اخذ اقامت در ترکیه از طریق خرید یک ملک، یک پیش نیاز مهم به شمار می آید. البته، لازم به ذکر است که مقررات مالیاتی ممکن است تغییر کنند و برای اطلاعات دقیق‌تر، توصیه می‌شود به یک حسابدار یا وکیل مالیاتی مشورت کنید. در حالت کلی، مالیات خرید ملک در کشور ترکیه شامل دو بخش است:

 • مالیات خرید (تابع قانون مالیات بر املاک و ملکیات) 
 • مالیات ترانسفر (تابع قانون مالیات بر ارزش افزوده)

 مقادیر این مالیات‌ها معمولاً بر اساس ارزش خرید ملک محاسبه می‌شوند.

مالیات خرید ملک (مالیات بر املاک و ملکیات) عموماً توسط خریدار پرداخت می‌شود و در حدود 4٪ از ارزش خرید ملک است. این مالیات بر اساس "ارزش مالکیت" محاسبه می‌شود که توسط ارزش اقتصادی ملک تعیین می‌شود و تحت تأثیر عوامل مختلفی مانند نوع ملک، موقعیت جغرافیایی و سال ساخت ملک قرار می‌گیرد.

در ادامه بخوانید: شرایط دریافت وام بانکی برای خرید ملک ودریافت اقامت ترکیه

در مورد مالیات ترانسفر ملک (مالیات بر ارزش افزوده)، معمولاً توسط فروشنده پرداخت می‌شود و نرخ آن حدوداً 1٪ تا 2٪ از ارزش خرید ملک است. این مالیات بر اساس ارزش افزوده ملک محاسبه می‌شود. علاوه بر این، هزینه‌های مربوط به وکیل، ترجمه، ثبت و موارد دیگر نیز وجود دارد که باید مدنظر قرار گیرد.

 مالیات خرید ملک در ترکیه

مالیات خرید در ترکیه به عنوان مالیات بر املاک و ملکیات (Property Tax) شناخته می‌شود. این مالیات به عهده خریدار ملک قرار دارد و بر اساس ارزش مالکیت (Property Value) محاسبه می‌شود. مالیات خرید در ترکیه عموماً حدود 4٪ از ارزش خرید ملک است.

ارزش مالکیت (Property Value) براساس ارزش اقتصادی ملک تعیین می‌شود و تحت تأثیر عوامل مختلفی مانند نوع ملک، موقعیت جغرافیایی و سال ساخت ملک قرار می‌گیرد. این ارزش معمولاً توسط ارزشگذاری انجام می‌شود که توسط مقامات مربوطه تعیین می‌شود.

مالیات خرید به صورت مستقیم و در زمان خرید ملک پرداخت می‌شود. برای پرداخت مالیات خرید ملک، شما به طور معمول به همراه فروشنده مراجعه به دفتر ثبت املاک می‌کنید و مالیات را پرداخت می‌کنید. در صورتی که از خدمات یک وکیل یا حسابدار استفاده کنید، آنها می‌توانند شما را در این فرآیند راهنمایی کنند و کمک کنند تا از اجرای صحیح و قانونی مالیات خرید برخوردار شوید.

مالیات ترانسفر ملک در ترکیه

مالیات ترانسفر در ترکیه به عنوان مالیات بر ارزش افزوده (VAT - Value Added Tax) در خصوص خرید یک ملک محاسبه می‌شود. این مالیات به طور کلی توسط فروشنده ملک پرداخت می‌شود و در نهایت معمولاً توسط خریدار ملک تحت عنوان قیمت نهایی ملک در نظر گرفته می‌شود.

نرخ مالیات ترانسفر (VAT) در ترکیه معمولاً در حدود 1٪ تا 2٪ از ارزش خرید ملک است. این نرخ ممکن است براساس شرایط خاصی مانند نوع ملک و موقعیت جغرافیایی تغییر کند. بنابراین، در هنگام خرید ملک، می‌بایست با فروشنده و مقامات محلی برای تعیین دقیق مبلغ مالیات ترانسفر هماهنگ شوید.

مالیات ترانسفر به صورت معمول در زمان انتقال مالکیت (ترانسفر) ملک پرداخت می‌شود. این مبلغ مالیات به صورت مستقیم از مبلغ خرید ملک کسر می‌شود و به فروشنده پرداخت می‌شود. در این روند، ممکن است به همراه وکیل یا حسابدار خود باشید تا شما را در محاسبه و پرداخت مالیات ترانسفر راهنمایی کند و از اجرای صحیح و قانونی آن اطمینان حاصل کند.

انواع مالیات در ترکیه

به طور کلی مالیات‌های ترکیه را می‌توان به چند دسته تقسیم کرد:

 • مالیات بر درآمد
 • مالیات بر هزینه
 • مالیات بر ارزش افزوده
 • مالیات بانکی و بیمه
 • مالیات بر دارایی
 • مالیات بر حق تمبر
 • مالیات ارث
 • مالیات خرید ملک (اموال غیر منقول)
 • مالیات فروش ملک

مالیات بر املاک و مستغلات (Property Tax)

این مالیات بر املاک و مستغلات در ترکیه به عنوان مالیاتی بر ارزش املاک و مستغلات اعمال می‌شود. نرخ مالیات بر املاک و مستغلات ممکن است بر اساس ارزش واقعی ملک و قوانین محلی تعیین شود. این مالیات به صورت سالیانه و براساس ارزش خالص ملک محاسبه و پرداخت می‌شود. مشتریان خارجی که در ترکیه ملک دارند نیز می‌بایست این مالیات را پرداخت کنند.

مالیات خرید ملک (اموال غیر منقول) در ترکیه

در ترکیه، مالیات خرید ملک (Property Purchase Tax) به عنوان مالیات بر خرید املاک و مالکیت اموال غیر منقول شناخته می‌شود. این مالیات یک مالیات محلی است که بسته به نوع ملک و مبلغ خرید، محاسبه و در زمان خرید ملک پرداخت می‌شود.

نرخ مالیات خرید ملک در ترکیه متغیر است و بسته به محل قرارگیری ملک، نوع ملک و ارزش آن، می‌تواند متفاوت باشد. نرخ مالیات خرید ملک در حدود 3٪ تا 4٪ از ارزش ملک می‌باشد. این مالیات معمولاً توسط خریدار پرداخت می‌شود و میزان آن براساس ارزش خرید ملک محاسبه می‌شود.

علاوه بر مالیات خرید ملک، ممکن است هزینه‌های دیگری مانند مالیات بر سند مالکیت (Title Deed Tax) و هزینه‌های قانونی دیگر مانند هزینه وکالتنامه (Lawyer's Fee) و هزینه ثبت ملک (Property Registration Fee) نیز برای خریدار ایجاد شود. این هزینه‌ها نیز بسته به ارزش ملک و نوع تراکنش متغیر است.

مالیات فروش ملک در ترکیه

در ترکیه، مالیات فروش ملک (Property Sales Tax) به عنوان مالیاتی شناخته می‌شود که بر فروش املاک و مالکیت اموال غیر منقول اعمال می‌شود. این مالیات یک مالیات محلی است که بسته به نوع ملک، مبلغ فروش و مدت نگهداری، محاسبه و پرداخت می‌شود.

نرخ مالیات فروش ملک در ترکیه متغیر است و بسته به نوع ملک و مدت نگهداری، ممکن است متفاوت باشد. معمولاً، نرخ مالیات فروش ملک در حدود 2٪ تا 4٪ از ارزش فروش ملک است. این مالیات معمولاً توسط فروشنده پرداخت می‌شود و میزان آن براساس ارزش فروش ملک محاسبه می‌شود.

علاوه بر مالیات فروش ملک، ممکن است هزینه‌های دیگری مانند مالیات بر سند مالکیت (Title Deed Tax) و هزینه‌های قانونی دیگر مانند هزینه وکالتنامه (Lawyer's Fee) و هزینه ثبت ملک (Property Registration Fee) نیز برای فروشنده ایجاد شود. این هزینه‌ها نیز بسته به ارزش ملک و نوع تراکنش متغیر است.

مالیات بر درآمد در ترکیه

مالیات بر درآمد در ترکیه به عنوان مالیات بر درآمد شخصی (Personal Income Tax) شناخته می‌شود. مالیات درآمد حاصل از سرمایه گذاری ملکی در کشور ترکیه نیز می تواند از این نوع مالیات باشد. این مالیات براساس درآمد کسب شده توسط افراد فردی محاسبه و پرداخت می‌شود. درآمدهای مشمول این مالیات شامل درآمدهای حقوق و دستمزد، درآمدهای کسب و کار، درآمدهای استثماری، اجاره درآمدها و سایر منابع درآمدی است.

در ترکیه، مالیات بر درآمد به صورت پیش پرداخت و ماهانه در طول سال در قالب کسر از درآمد به عهده فرد مشمول می‌باشد. نرخ مالیات بر درآمد ممکن است بر اساس مقادیر درآمدی که فرد کسب می‌کند، متغیر باشد. در ترکیه، نرخ مالیات بر درآمد در حالت عادی در سال 2023 بین 15٪ تا 35٪ متغیر است و بسته به میزان درآمد کسب شده اعمال می‌شود.

به منظور محاسبه و پرداخت مالیات بر درآمد، شما می‌توانید از خدمات یک حسابدار مالیاتی یا مشاور مالی کمک بگیرید. آنها می‌توانند به شما راهنمایی کنند درباره مقررات مالیاتی، محاسبه درآمد خالص، تعیین نرخ مالیات و تهیه اظهارنامه مالیاتی.

مالیات بر هزینه در ترکیه

در ترکیه، مالیات بر هزینه به عنوان مالیات بر ارزش افزوده (VAT - Value Added Tax) شناخته می‌شود. کسانی که قصد خرید ملک در ترکیه را دارند باید با این نوع مالیات آشنایی داشته باشند. این مالیات براساس ارزش افزوده در هر مرحله تولید و عرضه کالا و خدمات محاسبه و در نهایت توسط مشتریان در قالب قیمت نهایی محصول یا خدمت پرداخت می‌شود.

نرخ مالیات بر ارزش افزوده (VAT) در ترکیه برای محصولات و خدمات مختلف ممکن است متغیر باشد. به طور کلی، نرخ مالیات بر ارزش افزوده در ترکیه برای بعضی از محصولات و خدمات در حدود 1٪ تا 18٪ متغیر است. بنابراین، در هنگام خرید کالا یا استفاده از خدمات، می‌بایست مقدار مالیات مربوطه را در نظر بگیرید و آن را در قیمت نهایی پرداخت کنید.

مالیات بر ارزش افزوده به صورت معمول در زمان خرید کالا یا دریافت خدمات پرداخت می‌شود. فروشنده کالا یا ارائه دهنده خدمات می‌بایست این مالیات را از مبلغ فروش کسر کرده و آن را به مقامات مالیاتی پرداخت کند. در هر صورت، برای اطلاعات دقیق‌تر و جزئیات بیشتر در مورد مالیات بر ارزش افزوده (VAT) در ترکیه، توصیه می‌شود به منابع مالیاتی رسمی مراجعه کنید یا از خدمات حسابدار یا وکیل مالیاتی مشورت بگیرید.

مالیات بر ارزش افزوده در ترکیه

مالیات بر ارزش افزوده (Value Added Tax) یا به اختصار VAT، یک مالیات مستقیم است که بر ارزش افزوده در هر مرحله تولید و توزیع کالا و خدمات اعمال می‌شود. این مالیات در ترکیه نیز اعمال می‌شود.

در ترکیه، نرخ مالیات بر ارزش افزوده برای محصولات و خدمات مختلف متفاوت است. برای بعضی از محصولات و خدمات، نرخ مالیات بر ارزش افزوده 1٪ تا 18٪ متغیر است. میزان نرخ مالیات بر ارزش افزوده برای هر کالا یا خدمت توسط قوانین و مقررات مالیاتی ترکیه تعیین می‌شود.

مالیات بر ارزش افزوده در ترکیه معمولاً به صورت کسری از قیمت نهایی محصول یا خدمت در هر مرحله اعمال می‌شود. این مالیات در نهایت توسط مشتریان یا مصرف کنندگان در قالب قیمت نهایی محصول یا خدمت پرداخت می‌شود.

در صورتی که شما فروشنده یا ارائه دهنده خدمات باشید، می‌بایست مالیات بر ارزش افزوده را دریافت کرده و آن را به مقامات مالیاتی پرداخت کنید. در صورتی که شما مشتری یا مصرف کننده باشید، می‌بایست مالیات بر ارزش افزوده را در قیمت نهایی محصول یا خدمت پرداخت کنید.

مالیات بانکی و بیمه در ترکیه

در ترکیه، هم مالیات بانکی (Banking Tax) و هم مالیات بیمه (Insurance Tax) وجود دارند. در ادامه به توضیح هر یک می‌پردازیم:

مالیات بانکی

مالیات بانکی به عنوان مالیاتی است که بر مبالغ نقدی و تراکنش‌های بانکی اعمال می‌شود. در ترکیه، نرخ مالیات بانکی برای تراکنش‌های نقدی معمولاً در حدود 1٪ تا 5٪ است. این مالیات ممکن است برای برداشت وجوه نقدی از حساب بانکی، انتقال وجوه بین حساب‌های بانکی، پرداخت‌های الکترونیکی و سایر تراکنش‌های بانکی محاسبه و اخذ شود. نرخ مالیات بانکی و جزئیات دقیق‌تر ممکن است براساس قوانین و مقررات مالیاتی ترکیه تغییر کند.

مالیات بیمه

مالیات بیمه در ترکیه به عنوان مالیاتی بر پرداختی‌ها و حق بیمه دریافتی‌ها در صنعت بیمه اعمال می‌شود. نرخ مالیات بیمه بسته به نوع بیمه و محصولات بیمه‌ای متفاوت است. در بعضی از موارد، مالیات بیمه به صورت مستقیم توسط شرکت بیمه از مبلغ پرداختی کسر می‌شود و در برخی موارد، مالیات بیمه توسط مشتریان یا بیمه‌گذاران در قالب قیمت بیمه پرداخت می‌شود. نرخ مالیات بیمه و جزئیات بیشتر بر اساس قوانین و مقررات مالیاتی ترکیه تعیین می‌شود.

مالیات بر دارایی در ترکیه

در ترکیه، مالیات بر دارایی به عنوان مالیات بر ارزش دارایی‌های ملکی و دیگر سرمایه‌ها و دارایی های شخص اعمال می‌شود. در ادامه، به توضیح دو نوع اصلی مالیات بر دارایی در ترکیه می‌پردازم:

مالیات بر سرمایه (Capital Gains Tax)

این مالیات بر سود حاصل از فروش دارایی‌های سرمایه‌ای اعمال می‌شود. اگر شما در ترکیه دارایی سرمایه‌ای مثل املاک، سهام یا دیگر دارایی‌های قابل انتقال را فروش کنید و سود حاصل از آن را دریافت کنید، ممکن است موظف به پرداخت مالیات بر سرمایه شوید. نرخ مالیات بر سرمایه ممکن است متغیر باشد و بسته به نوع دارایی و مدت نگهداری آن تعیین شود.

مالیات بر حق تمبر در ترکیه

مالیات بر حق تمبر (Stamp Duty Tax) یکی از انواع مالیات‌های محلی در ترکیه است. این مالیات برای برخی از تراکنش‌ها و اسناد قانونی که نیاز به تمبر دارند، اعمال می‌شود. به طور کلی، حق تمبر یک مبلغ کوچک است که بر روی اسناد مانند قراردادها، سند مالکیت، اسناد قضایی و سایر اسناد رسمی می‌بایست پرداخت شود.

مالیات بر حق تمبر برای هر نوع سند مشخص و مبلغی تعیین شده است و این مبلغ معمولاً بر اساس ارزش سند و نوع تراکنش محاسبه می‌شود. در ترکیه، نرخ مالیات بر حق تمبر ممکن است براساس نوع تراکنش و ارزش سند تفاوت داشته باشد.

نرخ مالیات بر حق تمبر و جزئیات بیشتر در مورد نوع تراکنش و اسناد قانونی مربوطه ممکن است براساس قوانین و مقررات محلی و مالیاتی ترکیه متغیر باشد. بنابراین، بهتر است به منابع مالیاتی رسمی و یا مشاوران حسابداری و وکلای مالیاتی مراجعه کنید تا در مورد مالیات بر حق تمبر در ترکیه اطلاعات دقیق‌تری دریافت کنید.

مالیات ارث در ترکیه

در ترکیه، مالیات ارث (Inheritance Tax) به عنوان مالیاتی شناخته می‌شود که بر ارث وراثتی اعمال می‌شود. وقتی فردی در ترکیه درگذشته و دارایی‌های خود را به وراثت می‌گذارد، وارثان ممکن است موظف به پرداخت مالیات ارث شوند.

مالیات ارث در ترکیه براساس ارزش خالص دارایی‌های وراثتی و نسبت وارثان به این دارایی‌ها محاسبه می‌شود. نرخ مالیات ارث در ترکیه ممکن است بر اساس رده وارثان و ارزش دارایی‌ها تغییر کند. در صورتی که دارایی‌های وراثتی در حداکثر رده مالیاتی قرار داشته باشند، نرخ مالیات ارث بیشتر خواهد بود.

مقالات بیشتر

وکیل ازدواج در ترکیه

July 28, 2023

وکیل ازدواج در ترکیه (ثبت ازدواج بین‌المللی در ترکیه)

وظایف وکیل ازدواج در ترکیه و فواید ثبت ازدواج بین‌المللی در ترکیه چیست + مراحل ثبت ازدواج بین‌المللی و مدارک لازم + امکان ازدواج بین‌المللی برای ایرانیان و محدودیت‌های آن برای افراد مختلف...

بیشتر بخوانید
سایت های کاریابی در ترکیه

July 28, 2023

معرفی 20 مورد از سایت های کاریابی در ترکیه در سال 2023

آشنایی با 20 مورد از سایت های کاریابی در ترکیه + بهترین روش برای پیدا کردن کار در این کشور + شرایط بازار کار ترکیه + مراحل پیدا کردن کار در وب‌سایت‌های کاریابی مانند: آپلود رزومه و شبکه سازی

بیشتر بخوانید
اجاره خانه در روستاهای ترکیه

July 22, 2023

اجاره خانه در روستاهای ترکیه (+معرفی 18 روستای معروف ترکیه)

معرفی 18 مورد از روستاهای ترکیه برای سرمایه‌گذارانی که به دنبال خرید خانه ارزان در ترکیه هستند+مزایای زندگی روستایی در این کشور +شرایط اجاره خانه در روستاهای ترکیه و اهمیت قرارداد اجاره‌نامه

بیشتر بخوانید